GBplus VINH DANH CÁC NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ III, 2019

Đầu tháng 10/2019, GBplus tổ chức vinh danh và trao thưởng cho các Nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt thành tích xuất sắc trong quý III, 2019.

Các nhân viên được khen thưởng trong Quý III đã vượt qua những thách thức trong công việc, hoàn thành tốt công việc được giao, luôn chủ động trong công tác, tích cực tự học tập chuyên môn mới. Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu điều động từ Công ty. Họ cũng là những người luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc và tuân thủ tốt các quy trình, quy định, cũng như tham gia tốt các phong trào của Công ty…

Với GBplus, con người luôn là nhân tố quan trọng và then chốt nhất, và để có được sự thành công và phát triển thì luôn có sự nỗ lực phấn đấu của từng cá nhân trong đội ngũ BPlus. Chính vì vậy, hoạt động tuyên dương khen thưởng cho những CB-NV có thành tích xuất sắc, đóng góp tiêu biểu được GBplus tổ chức nhằm vinh danh và khích lệ tinh thần làm việc của mỗi cá nhân, nâng cao tinh thần đoàn kết hợp tác của toàn thể CB-NV, cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian kế tiếp.

Xin chúc mừng những nhân viên xuất sắc đã đạt thành tích tốt trong Quý III, chúc cho các CB-NV GBplus sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích tốt trong thời gian tới./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *