PTD News: MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA NHÔM KÍNH

dự án Essons Amata đang thi công giai đoạn hoàn thiện và đang có nhu cầu tìm kiếm thầu phụ cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính cho dự án.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *