GBPLUS KÝ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP ĐOÀN TOKURA NHẬT BẢN GBPLUSは日本の徳倉グループと戦略的協力を締結しました

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại văn phòng GBplus – 16 Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận Tp. HCM, Công ty TNHH Giải pháp Thiết kế & Xây dựng Công Trình Xanh (GBplus) và Công ty Cổ phần Xây dựng TOKURA (TOKURA) đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược TOKURA – GBplus, mở ra những hướng đi mới trong lĩnh vực xây dựng kỹ thuật cao.

20201022日、GBplusオフィス-16 Le Quy Don、ワード12Phu Nhuan 区、 HCM Green Building Construction & Design Solutions Co.LtdGBplusTOKURA Construction Joint Stock Company(TOKURAは、戦略的協力協定TOKURA-GBplusに正式に署名し、 ハイテク建設の分野を切り開きました

Với sự hội nhập trên toàn thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á, TOKURA là nhà thầu EPC quốc tế đang tìm kiếm đối tác kinh doanh chiến lược toàn cầu để hợp tác, mở rộng thị trường, đặc biệt là ở Việt Nam. GBplus là đối tác quen thuộc của TOKURA với mong muốn trở thành đối tác chiến lược và liên kết với TOKURA để tăng cường năng lực cạnh tranh, dựa trên nguồn lực tài chính và kỹ thuật dồi dào. Với tinh thần hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi, sau một thời gian đàm phán, TOKURA và GBplus đã thống nhất các điều khoản thỏa thuận để trở thành đối tác chiến lược của nhau. Hai bên tin tưởng rằng, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa TOKURA và GBplus sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa Hai bên, tăng cường uy tín của TOKURA cũng như GBplus trên thị trường, đồng thời tạo đà cho các hợp tác chính thức tiếp theo giữa Hai bên.

世界中、特にアジア地域の統合に伴い、 TOKURAは、特にベトナムで協力し、市場を拡大するための戦略的なグローバルビジネスパートナーを探している国際的なEPC請負業者です。 GBplusは、豊富な財源・技術力を活かし、戦略的パートナーとなり、TOKURAと連携して競争力を高めていきたいと考えています。相互利益に基づく協力の精神で、交渉期間の後でTOKURAGBplusはお互いの戦略的パートナーになるための合意条件に合意しました。双方は、TOKURAGBplusの戦略的協力協定により、両者の関係が促進され、TOKURAの評判と市場でのGBplusの評判が高まり、さらなる公式協力の勢いが生まれると考えています。

TOKURA (Việt Nam) là công ty thành viên tại Việt Nam thuộc Tập đoàn TOKURA, với bề dày hơn 70 năm thành lập và phát triển với thương hiệu hàng đầu Nhật Bản về các giải pháp công nghệ trong xây dựng.

TOKURA(ベトナム)TOKURA CORPORATIONのベトナムに駐在の子会社であり、70年以上の設立と開発を経て、日本を代表するテクノロジーソリューションのブランドを建設しています。

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác để hai bên tăng cường hợp tác sâu, rộng hơn nữa, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu thầu, triển khai thi công các dự án lớn, trao đổi kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo hai Bên đã thống nhất nâng cao hợp tác lên đối tác chiến lược và đi đến ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược.

より深く幅広い協力を強化し、入札、大規模プロジェクトの実施、人的資源管理、コーポレートガバナンス、研究活動の促進、生産および事業活動への科学技術の適用経験の交換における一般的な強みを生み出すための双方の署名 。 双方の首脳は、戦略的パートナーとの協力を改善し、戦略的パートナーシップと協力のための覚書に署名することに合意しました。

Hai Công ty nhất trí hợp tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng và hiệu quả kinh doanh.

双方は、潜在力と事業効率を最大化するために、互いの製品とサービスの使用を優先し、タスク、生産および事業部門の機能に従って協力することに合意しました。

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược đã được ký, Hai bên sẽ giới thiệu cho nhau các dự án xây dựng liên quan tổng thầu EPC, các dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản hoặc các dự án khác dưới sự đồng thuận của Hai bên; Hai bên sẽ khai thác và đánh giá tính khả thi của liên danh trong từng dự án, sẽ trao đổi thông tin, dữ liệu cho nhau trên cơ sở hợp lý và hợp tác. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lựơc giữa Hai bên đã mở rộng cơ hội kinh doanh trên toàn cầu, nhằm đạt được lợi ích tối ưu cho mỗi bên.

署名された戦略的パートナーシップと協力のための覚書によると、双方は、EPCゼネコンに関連する建設プロジェクト、日本から投資されたプロジェクト、または両当事者の同意の下での他のプロジェクトを互いに紹介します。 双方は、各プロジェクトにおける共同作業の実現可能性を十分に活用および評価し、合理的かつ協力的に相互に情報およびデータを交換します。 双方の間で戦略的協力協定を締結することにより、各当事者にとって最適な利益を達成するために、ビジネスチャンスがグローバルに拡大しました。

Mục tiêu của việc hợp tác được cụ thể hóa bằng những cam kết như ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của bên kia. Các bên sẽ quảng bá, tìm kiếm, giới thiệu cho nhau các gói thầu xây dựng trong và ngoài nước để bên kia thực hiện hoặc cùng hợp tác thực hiện… Tùy từng trường hợp cụ thể, hai bên sẽ ưu tiên hợp tác và liên danh cùng nhau, cũng như sẽ hỗ trợ nhau hồ sơ, thiết bị thi công, công nghệ tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi bên. Đặc biệt, hai đơn vị thống nhất trao đổi đội ngũ cán bộ phục vụ mục đích đào tạo trong khoảng thời gian nhất định nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp TOKURA đầu tư hoặc là Tổng thầu thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam thì sẽ ưu tiên chọn GBplus làm Nhà thầu chính những dự án đó.

協力の目的は、相手方の製品やサービスの使用を優先するなどのコミットメントによって強化されます。 両当事者は、国内外の建設パッケージの実施または協力のために、お互いを促進、調査、紹介します。 特定の場合に応じて、双方は協力と共同パートナーシップを優先し、それぞれの能力と条件に応じて、お互いの書類、建設機械、技術をサポートします。 特に、双方は、人材の質の向上、コーポレートガバナンスの経験の交換、生産および事業活動のための科学技術の研究と応用の促進のために、一定期間内に研修目的でスタッフを交換することに合意した。 TOKURAがベトナムの建設プロジェクトに投資するか、ゼネコンである場合、GBplusがそれらのプロジェクトの主な請負業者として選択されます。

Với những kinh nghiệm, tiềm năng sẵn có và thương hiệu uy tín của hai bên, sự hợp tác này hứa hẹn mở ra những cơ hội lớn trong hoạt động kinh doanh của cả hai công ty tại Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế.

この協力は、双方の経験、潜在的な利用可能で一流のブランドにより、ベトナム、日本、そして国際的な両社の事業活動に大きな機会を開くことを約束します。

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Trần Bửu Long – Giám đốc Điều hành GBplus chia sẻ: “Đến với nhau là một sự bắt đầu. Ở được cùng nhau là một quá trình. Cùng làm việc với nhau là Thành công”. Đối với GBplus mỗi đối tác chiến lược đều rất trân quý. Trong vai trò là đối tác chiến lược, chúng tôi sẽ đồng hành cùng TOKURA mang đến những sản phẩm công nghệ nhất, chất lượng nhất và có sự cạnh tranh nhất định, đóng góp cho sự phát triển của TOKURA trong chiến lược phát triển tại Việt Nam và thị trường Quốc tế.

調印式で、GBplusのマネージングディレクターであるTran Buu Long氏は、「一緒にいることは始まりです。一緒にいることはプロセスであり、一緒に働くことは成功です」と述べました。語った。 GBplusにとって、すべての戦略的パートナーは非常に貴重です。戦略的パートナーとして、TOKURAに同行し、ベトナムと国際市場で最高の技術、品質、特定の競争力のある製品を提供し、TOKURAの開発戦略における開発に貢献します。

Sự kiện hợp tác này nằm trong chiến lược của GBplus mở rộng chuỗi cung ứng dịch vụ, hợp tác phát triển theo định hướng trong giai đoạn 2020 – 2025. GBplus đang nỗ lực tăng cường kết nối, thiết lập hệ sinh thái tối ưu, bảo đảm sự tương hỗ nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, ngày càng phát triển, hướng tới trở thành một Công ty công nghiệp – xây dựng vững mạnh.

この協力イベントは、2020年から2025年の期間にサービスサプライチェーンと開発指向の協力を拡大するGBplusの戦略の一部です。GBplusは、接続を強化し、最適なエコシステムを確立し、相関関係を確保して強力な開発成長を促進するよう努めています。 強力な産業建設会社になるために。

Sự tham gia của các đối tác chiến lược sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của GBplus trên nhiều phương diện, nâng cao tiềm lực, sức mạnh cũng như uy tín của GBplus trong nước và cũng như kết nối phát triển thị trường quốc tế, đặc biệt được tập trung trong giai đoạn phát triển 2020-2025.

戦略的パートナーの参加は、GBplusの成長をさまざまな方法で促進し、ベトナムにおけるGBplusの可能性、強さ、名声を向上させ、特に 2020 – 2025 年の開発期間に焦点を当てた国際市場の開発を結び付けることに貢献します。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *