[LIVE] TEAM BUILDING BẾN TRE 2019 “LIVE GREEN LIVE STRONG”

GB! GB! CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH!
Chúc mừng các chiến sĩ GBpluser đã có hoàn thành một ngày bung sức bung lửa, tinh thần máu lửa ngập tràn GBplus.

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注