HELLO DECEMBER

Tháng 12 có nghĩa gì? D.E.C.E.M.B.E.R means:

D = Done Một năm bạn đã trải qua những gì, những gì đã làm được, và những việc già bạn đã bỏ lỡ?

E = Earning Bạn đã đầu tư 365 ngày để nhận lại được gì? Những thành tựu, những bài học, những kỷ niệm hay sự trưởng thành.

C = Connecting Cuộc sống vốn là một chuỗi những kết nối, bạn đã có những kết nối mới nào? Các kết nối nào đã bền chặt hơn, và các kết nối nào bị bỏ quên cần khôi phục lại?

E = Ending Bạn sẽ dừng lại điều gì? Đó nên là những điều chưa phù hợp với giá trị sống bản thân, những gì không mang lợi ích cho người khác, và cũng không làm con người mình tốt hơn.

M = Memory Sau một năm nhiều màu sắc, Bạn sẽ cất những gì vào ký ức để tương lai nhẹ nhàng hơn? Đó nên là những ký ức đẹp và đã từng góp phần tạo nên con người bạn bây giờ.

B = Beginning Bạn sẽ bắt đầu những điều gì mới? Một dự án mới, mối quan hệ mới, thói quen mới, hoặc một thái độ mới cho mọi chuyện.

E = Expectation Bạn mong đợi gì cho năm mới? Biết đâu trong những ước mơ của bạn sẽ có điều sớm thành hiện thực, vậy nên hãy ước mơ những điều tốt đẹp.

R = Rest Không phải quá nuông chiều bản thân, nhưng bạn cũng nên cho thân thể kèm bộ não hay suy nghĩ nhiều được nghỉ ngơi.

(Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *